Угода користувача

Справжнє угоду користувача укладається між Вами - Клієнтом, Рекламодавцем і Рекламним посередником.

**Клієнт** - особа, яка за допомогою діяльності Рекламного посередника, яка притягається методами просування, на придбання / відчуження офера на товари та / або послуги, що пропонуються Рекламодавцем, що мають намір замовити або придбати або замовляє, що купує або використовує товари виключно для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

**Рекламодавець** - особа, яка бажає розмістити Офер в Рекламного посередника, з метою відчуження певного товару і / або послуги.

**Рекламний посередник** - електронне середовище ділової активності, в процесі якої між Рекламодавцем і Рекламним посередником складаються договірні взаємини, в силу яких, Рекламодавець пропонує товар та / або послугу, а Рекламним посередником, в свою чергу, приваблює клієнтів, зацікавлених в придбанні товару, дозволеними Рекламодавцем методами. Кінцевим результатом такої активності, є придбання товару і / або послуги Клієнтом, за допомогою Рекламного посередника.

**Сторони -** Клієнт, Рекламодавець, Рекламний посередник.

**Сайт -** інтернет ресурс інтернет-магазину, який перебуває під організаційним управлінням і належить Реклама, на умовах права приватної власності.

**Публічна оферта -** адресований адміністрацією невизначеному колу осіб або декільком конкретним особам пропозиція, яке виразно, конкретно і висловлює намір особи, яка зробила пропозицію, вважати себе що уклали даний угоду користувача з адресатом, яким буде прийнята пропозиція.

**Акцепт -** повне прийняття однієї із Сторін умов публічної оферти Рекламного посередника на укладення даного користувальницької угоди. Акцептування публічної оферти відбувається в момент початку користування Сайтом (в тому числі в ознайомлювальних цілях) і його сервісами (послугами).

1. **Загальні положення**

1.1. Справжнє Угода (далі по тексту - **«Угода»** ) визначає загальні правила відвідування, використання сервісів і норми загального поведінки на Сайті Клієнтом і регулює цивільно-правові відносини, які складаються між Клієнтом і Рекламодавцем, а також Клієнтом, Рекламодавцем і Рекламним посередником в процесі їх взаємодії.

1.2. Ця Угода може бути змінена за рішенням Рекламного посередника і / або Рекламодавця, в односторонньому порядку. Рекламний посередник і / або Рекламодавець не несе зобов'язання особистого повідомлення Клієнта про такі зміни. Нова редакція Угоди вступає в силу, з моменту придбання товару / послуги Рекламодавця Клієнтом.

1.3. Умови Угоди поширюються на всіх Клієнтів сайту, без винятків.

1.4. Клієнт, починаючи користуватися Сайтом, підтверджує факт того, що ознайомився з положеннями цієї Угоди при здоровому глузді і при ясній пам'яті, розуміє їх в повній мірі і приймає умови користування Сайтом в повній мірі. При незгоді з положеннями цієї Угоди (частково або в цілому), особа, яка виявила таку волю, не має право користуватися інформаційним полем Сайту.

2. **Регуляція взаємодії сторін**

2.1. Реалізація наданих Сайтом послуг і (або) можливостей не надає Клієнту будь-яких виняткових прав і привілеїв.

2.2. Сторони цієї Угоди досягли згоди про те, що Рекламний посередник може розміщувати на Сайті рекламні блоки, банери, оголошення в будь-яких його областях, в тому числі там, де розміщується інформація опублікована Клієнтом, без додаткової згоди Клієнта.

2.3. Інформація, яка розміщується на Сайті Рекламним посередником, є результатом інтелектуальної діяльності Рекламного  посередника і всі майнові і особисті немайнові права на таку інформацію, належать Рекламному посереднику, до тих пір, поки не буде встановлено інше. При цьому у Клієнта не виникає, будь-яких виняткових прав на результат інтелектуальної діяльності СРА-мережі, вираженої в графічній, текстовій, аудіо-відео формі, що розміщується Рекламним посередником на Сайті.

2.4. Рекламний посередник не несе зобов'язань щодо захисту порушених прав Клієнта, в контексті врегулювання виниклих на цьому грунті суперечок, в тому числі, в судовому порядку.

2.5. Рекламний посередник не є власником / виробником товарів і / або послуг, що розміщуються на Сайті і не несе відповідальності за порушення прав Клієнта. Метою Рекламного посередника за цією Угодою є залучення потенційних клієнтів, зацікавлених в придбанні товарів і / або послуг, дозволеними Рекламодавцем методами. Кінцевим результатом такої активності, є придбання товару і / або послуги Клієнтом, за допомогою Рекламного посередника.

2.6. Порушення Клієнтом або Рекламодавцем авторських прав, що належать Рекламному посереднику і (або) іншим особам, тягне для порушника відповідальність, передбачену положеннями чинного законодавства України.

2.7. У разі виявлення порушення авторських прав Клієнтом, шляхом незаконного розміщення котрі належать до Клієнту матеріалів, Рекламний посередник вилучає з вільного доступу такі матеріали, на першу вимогу законного правовласника.

2.8. Клієнту забороняється розміщувати на Сайті інформацію, яка прямо, або опосередковано містить в собі загальноприйняті ознаки порнографії, що ображає, принижує, завдає шкоди чиємусь гідності, яка містить заклики до насильства, безчинства і іншим діям, що тягне порушення норм чинного законодавства, певної територіальної юрисдикції, що містить шкідливе програмне забезпечення і (або) іншу інформацію, яка може принести шкоду третім особам.

2.9. У разі порушення умов п. 2.8. цієї Угоди і невиконання вимог Рекламногоа посередника, в тому числі по вилученню такої інформацію з публічного доступу, Клієнти Сайту несуть відповідальність, передбачену положеннями цієї Угоди і (або) чинного законодавства України. Рекламний посередник в такому випадку, має право забрати згадану в п. 2.8. інформацію самостійно.

2.10. Рекламний посередник не несе відповідальності за результати відвідування Клієнтом сторонніх (зовнішніх) ресурсів, посилання на які можуть бути розміщені на Сайті. Під результатами розуміється будь-який результат незалежно від його характеру, а також той, від настання якого Клієнт поніс будь-які матеріальні збитки, моральну шкоду та інші негативні прояви.